Manželé Hrubešovi – udělení Ceny hlavního města Prahy 2012