Základní informace

SPOLEČNOST MALÍŘE VÁCLAVA BROŽÍKA

V únoru 1999 bylo ve Třemošné, v rodišti malíře Václava Brožíka, založeno občanské sdružení „Společnost malíře Václava Brožíka“. Stanovy společnosti byly registrovány na Ministerstvu vnitra ČR dne 11. 2. 1999 pod číslem VS/1-1/39031/99-R. A proč jsme nazvali občanské sdružení po našem rodákovi? Jsme přesvědčeni, že Václav Brožík, slavný český malíř devatenáctého století, který se narodil v našem městě, si zaslouží naše uznání a úctu i dnes, kdy cíle současného malířství jsou úplně jiné než ty, k nimž směřoval Václav Brožík.

Cílem naší Společnosti je nejen poznávat dílo a život Václava Brožíka a připomínat a být hrdý na to, že se narodil v našem městě, ale i obohacovat kulturní a společenský život v našem městě. Díky výstavní síni V. Brožíka, která je v prostorách Městského úřadu Třemošná, můžeme uskutečňovat výstavy různého výtvarného zaměření a tak plnit i náš druhý cíl.

Naše Společnost pořádá každoročně mnoho kulturních a společenských akcí jako jsou přednášky, výstavy, zájezdy apod. Udržujeme také kontakty s potomky Václava Brožíka. V. Brožík měl dvě děti: dceru Olgu a syna Maurice. Potomci dcery Olgy žijí převážně ve Francii, ale někteří i v Jižní Americe. Potomci syna Maurice žijí ve Spojených státech. V posledních letech navštívila Třemošnou prapravnučka V. Brožíka paní Maria Annick Debrise z Argentiny a pravnuci V. Brožíka – dvojčata Hubert a Patrick Vuillaume z USA.

Důležitým rokem pro naši Společnost byl rok 2001. V tomto roce jsme si připomínali významná výročí třemošenského rodáka malíře Václava Brožíka – uplynulo 150 let od jeho narození a 100 let od jeho úmrtí. První vzpomínkovou akcí byla zádušní mše sloužená dne 11. března 2001  Monsignorem Radkovským, biskupem plzeňským, v kostele Svatého Jakuba v Ledcích, kde byl V. Brožík 7. 3. 1851 pokřtěn. Zúčastnila se jí řada známných osobností, na příklad pan poslanec J. Lobkovic se svoji matkou – kněžnou Lobkovicovou. Další významnou akcí pak byla cesta členů naší Společnosti do Paříže ve dnech 4.- 8. května 2001. Zde jsme se na hřbitově na Montmartru setkali s pravnučkou Václava Brožíka madame Muriel Girault a společně s ní položili květiny na Brožíkův hrob.


RADA SPOLEČNOSTI

Společnost malíře Václava Brožíka řídí Rada Společnosti, která má 5 členů. Na Valné hromadě konané dne 11. února 2011 byla zvolena na další dvouleté funkční období nová Rada. Nyní pracuje v tomto složení:

Božena Bumbálková – předsedkyně
Ing. Ludmila Navrátilová – místopředsedkyně
Jaroslava Bártová - pokladní
Ing. arch. Lenka Rosenbaumová - členka Rady
Ing. Bedřich Novotný – člen Rady