Historie společnosti

Společnost malíře Václava Brožíka

V únoru 1999 bylo ve Třemošné, v rodišti malíře Václava Brožíka, založeno občanské sdružení „Společnost malíře Václava Brožíka“. Stanovy společnosti byly registrovány    na Ministerstvu vnitra ČR dne 11. 2. 1999 pod číslem     VS/1-1/39031/99-R. A proč jsme nazvali občanské sdružení po našem rodákovi? Jsme přesvědčeni, že Václav Brožík, slavný český malíř devatenáctého století, který se narodil v našem městě, si zaslouží naše uznání a úctu i dnes, kdy cíle současného malířství jsou úplně jiné než ty, k nimž směřoval Václav Brožík.

Cílem naší Společnosti je nejen poznávat dílo a život Václava Brožíka a připomínat a být hrdý na to, že se narodil v našem městě, ale i obohacovat kulturní a společenský život v našem městě. Díky výstavní síni V. Brožíka, která je v prostorách Městského úřadu Třemošná, můžeme uskutečňovat výstavy různého výtvarného zaměření a tak plnit i náš druhý cíl.

V říjnu 2015 proběhla transformace „Občanského sdružení“ na „Spolek“.

Ve spolkovém rejstříku jsme zapsáni jako:

 „Společnost malíře Václava Brožíka z.s.“