Rada Společnosti

Společnost malíře Václava Brožíka řídí Rada Společnosti, která má 5 členů a je volena na pětileté funkční období. Nyní pracuje v tomto složení:

                           

Božena Bumbálková – předsedkyně
Zdeňka Kyznarová – místopředsedkyně 
Jaroslava Bártová – pokladní
Eva Štychová – tajemník
Ing. Bedřich Novotný – člen Rady